Werkwijze

Persoonlijke aanpak werkt!

Wat is precies de vraag? Wat is het probleem? Welke ontwikkeling is gewenst? Maja Visser is sterk in analyseren, heeft inzicht in menselijk gedrag en weet dit ook te plaatsen binnen de werkomgeving. Nadat ze in dialoog het probleem heeft afgebakend, gaat ze methodisch en doelgericht te werk. In alle openheid, met begrip, ruimte gevend, vriendelijk confronterend en enthousiast. Zonder ooit haar gesprekspartner uit het oog te verliezen. Ze schept snel een veilig en vertrouwd klimaat, waarin mensen zich durven te uiten. Door haar persoonlijke en zorgvuldige aanpak zet ze diepgaande - en vaak blijvende - veranderingen in werking.

Onderscheidend

Maja Visser -Supervisie, Coaching en Training werkt in vele sectoren, maar de laatste jaren vooral in de medische sector. Hier komt ze helemaal tot haar recht en heeft ze veel ervaring opgebouwd. Het medisch beroepenveld weet haar dan ook uitstekend te vinden als het gaat om het leren jezelf te managen in wat het vak van je vraagt. Haar supervisie- en coachingstrajecten zijn relatief kort. Meestal is het in twee of drie sessies helder wat er speelt en wat de oorzaak is. Daarna is er ruimte voor het in gang zetten van soms diepgaande veranderingen en het ontwikkelen van andere handelingsmogelijkheden. Voor haar trainingen maakt ze gebruik van een didactisch model dat Karin de Galan, van de School voor Training ontwikkeld heeft en garant staat voor succes. Kern is het doen, het ervaren, zodat je van daaruit verder kunt.

Heldere afspraken

Supervisie, coaching en trainingen zijn maatwerk. Voordat Maja Visser een traject start, maakt zij afspraken met zowel de deelnemer als de opdrachtgever over het doel, de werkwijze en de kosten. De feitelijke inhoud van de sessies is uiteraard vertrouwelijk tussen haar en de deelnemer(s). Een evaluatie met de opdrachtgever maakt altijd deel uit van het traject.