Supervisie

Groei en ontwikkeling in je beroepsrol

Hoe ga je om met cliënten? Wat dóen patiënten met je? Hoe functioneer je in teamverband? Bij supervisie staat het persoonlijk functioneren in het werk centraal. Supervisie bewijst haar diensten dan ook vooral in mensgerichte beroepen waarin het erop aan komt relaties doelgericht te hanteren. Denk bijvoorbeeld aan beroepen binnen de hulpverlening, de gezondheidszorg, het onderwijs of kerkelijke instellingen. Met supervisie krijgt de beroeps­beoefenaar inzicht in zichzelf en zijn dagelijkse functioneren. Hij leert als beroepspersoon in zijn werk te staan. Supervisie vindt plaats op individuele basis of in groepen van maximaal vier personen tijdens een vooraf bepaald aantal bijeenkomsten.