Specialisatie

Medisch professionals

Maja Visser is thuis in de gezondheidszorg, het onderwijs, de jeugdhulpverlening en welzijnssector, kerken, de overheid en het bedrijfsleven. De laatste jaren heeft ze zich echter steeds meer toegelegd op de medische sector. Ze spreekt de taal van de professionals die hier werken, gebruikt toepasselijke cases en weet waar de pijnpunten zitten. In de coachingstrajecten gaat het vooral over de medisch professional zelf: wie ben je? Hoe leer je jezelf hanteren in wat het vak van je vraagt? Hoe houd je de balans tussen dit vak en je privéleven? Je gaat je valkuilen en de vaste patronen zien. Je ontdekt de blokkades in je functioneren en wat in ieder geval niet helpt in het uitoefenen van je vak. Ook krijg je helder waarom je de dingen doet die je doet.

Opdrachtgevers

In diverse ziekenhuizen wordt gebruik gemaakt van de expertise van Maja Visser. Veelal zijn hier speciale regelingen voor afgesproken. Ook in andere instellingen wil ze graag het externe coachschap op zich nemen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met tel. 0161 - 227805, bij voorkeur op maandag, dinsdag of woensdag.

Jeroen Bosch Academie

Maja Visser is sinds april 2013 de huiscoach van de Jeroen Bosch Academie in 's Hertogenbosch voor AIOS, specialisten en basisartsen die de nieuwe driejarige generalistische vervolgopleiding tot ziekenhuisarts volgen. In de nieuwsbrief OOR ON kun je een interview lezen met Maja Visser over de coachingstrajecten die ze geeft aan AIOS aan de Jeroen Bosch Academie.

St. Elizabeth Ziekenhuis / Tweesteden Ziekenhuis

Sinds januari 2013 is Maja Visser de vaste externe coach voor medisch professionals in het St. Elisabeth Ziekenhuis en het Tweesteden Ziekenhuis, beide in Tilburg, voor AIOS en specialisten.

Brabant Medical School

Maja Visser was van 2006 - 2012 verbonden aan de Brabant Medical School waar ze voor AIOS en verpleegkundig specialisten onder andere coachingstrajecten verzorgde.

V&VN

V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Doel ervan is dat deze beroepsgroep haar vak goed kan uitoefenen, dat ze plezier houdt in het werk en trots blijft op haar vak. Ze maakt zich sterk voor alles wat dat mogelijk helpt maken. Voor de V&VN verzorgt Maja Visser, in samenwerking met Agnes Roks, de training Effectieve consultvoering voor verpleegkundigen die zelfstandig spreekuren draaien.

ParkinsonNet

Maja Visser is al jaren verbonden als docent aan de opleiding voor Parkinson-verpleegkundigen. Hierin verzorgt zij de onderdelen communicatie en consultvoering.