Opdrachtgevers

Tempo Team

Tempo-Team Professionals een belangrijke opdrachtgever voor trainingen en workshops. Deze is al meer dan tien jaar specialist in het vervullen van medische vacatures op hbo- en wo-niveau. Hierbij werkt Tempo Team samen met arbodienstverleners, GGZ- en jeugdzorginstellingen, ziekenhuizen, GGD's, verpleeg- en verzorgingshuizen, keuringsinstituten, verzekeraars, uitvoeringsinstanties, farmaceutische organisaties en Maja Visser. AIOS, verpleegkundigen, basisartsen en artsen kunnen zich inschrijven voor communicatietrainingen en -workshops bij haar, zodra ze een bepaald aantal uren voor Tempo Team hebben gewerkt.

UMCN / ParkinsonNet

Sinds 2006 werkt ze als docent communicatieve vaardigheden bij de opleiding Parkinson-verpleegkundigen.

V&VN

V&VN is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Doel ervan is dat deze beroepsgroep haar vak goed kan uitoefenen, dat ze plezier houdt in het werk en trots blijft op haar vak. Ze maakt zich sterk voor alles wat dat mogelijk helpt maken. Voor V&VN verzorgt Maja Visser, in samenwerking met Agnes Roks, de training Effectieve consultvoering voor verpleegkundigen die zelfstandig spreekuren draaien.

VvOCM

De Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck is de beroepsvereniging van oefentherapeuten en telt ongeveer. Voor deze oefentherapeuten verzorgt Maja, samen met Agnes Roks trainingen Effectieve consultvoering.

Referenties

Lisette van Aaken

Lisette van Aaken, verpleegkundig specialist Amphia Ziekenhuis, Breda: "Ze weet snel een veilige sfeer te scheppen"

Lisette van Aaken werkt als verpleegkundig specialist Zorgkern Psychiatrie en is praktijkopleider i.o. bij Kenniskern Amphia Academie. Via de inmiddels opgeheven Brabant Medical School volgde ze een coachingstraject van vijf sessies bij Maja Visser en deed ze een eendaagse training over De Dramadriehoek voor verpleegkundig specialisten. Hierin ging het bijvoorbeeld over het houden van de regie bij een consult. "Bij zowel de coaching als training vond ik haar super!

Goede regie

De training over De Dramadriehoek voor verpleegkundig specialisten was eveneens heel sterk en een goede combinatie van theorie en praktijk. Zij vertelde eerst welke theorie van toepassing was; daarna oefenden wij allerlei gesprekssituaties. Ook hier was sprake van een helder, gestructureerd programma. Wat ik erg goed vond, was dat ze ook in zo'n trainingsgroep met mensen die elkaar vooraf niet of nauwelijks kennen snel een sfeer wist te scheppen waarin ieder open en actief aanwezig was. Iedereen kan zichzelf zijn, doordat ze uitstraalt dat alles goed is. Ze is als het ware normenvrij. Verder is ze duidelijk, betrokken en kun je haar goed 'lezen'.

Heel gestructureerd

Ik wilde graag een coach om nog beter te gaan functioneren en had het geluk bij Maja terecht te komen. Ze wist snel een veilige sfeer te scheppen waarin ik helemaal mezelf kon zijn en ik alle ruimte kreeg. Verder is ze heel gestructureerd: er zit een logische opbouw in het coachingstraject, waar ze ook consequent aan vasthoudt. Zij ordent en stelt haar vragen zo, dat je goed kan reflecteren. Dan ontdek je zelf wat eraan schort en wat er moet gebeuren om te veranderen. Daarvoor krijg je voldoende handvatten en handelingsalternatieven aangereikt. De sessies duurden één tot anderhalf uur en daarna maakte ik steeds een verslag met een overzicht van punten waar ik aan wilde werken. Dat maakte het heel concreet en zorgde ervoor dat ik de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk goed kon maken."