MVO

God Bless You Homes Kenia: Stichting GBYH

Maja Visser is bestuurslid van GBYH, een organisatie die zich inzet voor weduwen en wezen in Kenia, door gebed, het zorgen voor onderwijs en opvangen van wezen in een gezinssituatie. Als bestuurslid is ze verantwoordelijk voor:

Kernwoorden zijn sustainability, accountability en capability oftewel duurzaamheid, verantwoordelijkheid en bekwaamheid. Uiteindelijk doel is, dat men leert op eigen benen te staan.

Kerkelijke activiteiten

Maja Visser is belijdend lid van de Christelijk Gereformeerde Kerken van Nederland. Dit lidmaatschap vult ze actief in:

Met plezier de bijbelstudiegesprekskring leiden
De bijbelstudiemethode reikt zelf handvatten aan om de groep inhoudelijk te begeleiden. Als gespreksleider heb je echter ook helpende vaardigheden nodig en moet je de groep kunnen laten groeien. Je leert in deze training van Maja Visser dus onder andere:

Dankzij deze cursussen van drie avonden krijg je meer zelfvertrouwen: je voelt je vrijer in het leiden van de kring en hebt meer handelingsmogelijkheden / handvatten ter beschikking om in te spelen op allerlei situaties die zich nu eenmaal voordoen in kringen en groepen. Dit draagt ertoe bij dat de deelnemers van de bijbelstudiegesprekskring verder kunnen groeien in hun geloof.