Uitstekende evaluaties
De trainingen van Maja Visser worden zeer positief gewaardeerd. Zo geven cursisten van de Brabant Medical School (BMS) haar gemiddeld op een schaal van 1 t/m 5:

Bij deze trainingen zijn inhoud/kennis van het onderwerp, de presentatie, de praktische relevantie, de mate van interactiviteit en het gebruikte materiaal / de literatuur beoordeeld.

Het drama van de arts
Sterke punten die de cursisten noemen, zijn: interactiviteit, praktisch nut, laagdrempeligheid, goede opbouw, sterke interactie, goede sfeer, leuke rollenspelen, to the point en een enthousiaste / goed geïnformeerde docente met een prettige manier van lesgeven, die geïnteresseerd is in individuele deelnemer. Eén deelneemster merkt op dat dit de beste BMS-cursus is die ze ooit gevolgd heeft!

Het drama van de Verpleegkundig Specialist
De cursisten waarderen de theorie over de dramadriehoek, het oefenen van de rollen, de theorie die goed wordt afgewisseld met theorie, de herkenbaarheid en bewustwording. "De cursus is een eye-opener en je ontdekt je eigen communicatieve tekortkomingen." Soms wordt een vervolgcursus gewenst of terugkomdag en een video om zichzelf terug te kunnen zien.

Patiënt en VS tevreden de deur uit.
Sterke punten die naar voren komen zijn: de inhoud, de rust, het vertrouwen, de presentatie, de theorie en praktijk die gekoppeld worden en de praktische handvatten. Ook spreken de deelnemers hun waardering uit voor de ruimte die er is voor eigen inbreng en de veilige, goede sfeer. Ze doen prima kennis op en scherpen hun vaardigheden aan. Als suggestie noemen ze het gebruik van videomateriaal.