Coaching

Groei en ontwikkeling in je functie

Wat heb je nodig om je functie goed uit te oefenen? Welke kennis, houding en vaardigheden zijn essentieel? Welke stijl van leidinggeven hanteer je? Bij coaching ligt de focus op de relatie tussen het individu en zijn functie, waarbij de organisatie een belangrijke rol speelt. Coaching helpt mensen om hun functie goed uit te oefenen. Zo heeft coaching een heel breed toepassingsgebied. Meestal heb je genoeg aan drie sessies om het lek boven te krijgen, waarna soms diepgaande veranderingen in gang gezet kunnen worden en men nieuwe handelings­mogelijkheden ontwikkelt. Coaching vindt meestal op individuele basis plaats. Belangrijke instrumenten zijn NLP en Systemisch werken met familieopstellingen

Referenties

Van 2006 tot 2012 was Maja Visser werkzaam voor Brabant Medical School . Henk Hendrix was haar opdrachtgever en is dat nog voor haar activiteiten in het St. Elizabeth Ziekenhuis.
henk hendrix

Henk Hendrix, Manager afdeling Opleidings- en Onderzoekscentrum, St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg:
"Ze krijgt veel goede feedback"

"Maja Visser heeft voor de Brabant Medical School cursussen en coachingstrajecten uitgevoerd die gericht waren op jonge dokters, assistenten in opleiding en verpleegkundig specialisten. Competenties op het vlak van communicatie, samenwerking en professionaliteit stonden centraal. De deelnemers waren in hun evaluaties steeds zeer positief."

Spreekt taal medische wereld

Haar intake is erg goed, zodat ze meteen het probleem helder in beeld heeft en ziet hoe het vervolgtraject moet zijn. Bij de coachingstrajecten met individuele medici (in spe) weet ze ook snel waar de kern van het probleem zit en instrumenten aan te reiken ter verbetering. Verder kent zij de medische sector erg goed en spreekt ze de taal van de beroepsgroep. Zo weet ze steeds praktijkvoorbeelden uit de medische wereld te gebruiken, die de kern raken en erg aanspreken. Ze denkt mee vanuit de positie van de (jonge) dokters, kent de problemen waarmee ze worstelen, op het werk en privé. Daarnaast is ze vakbekwaam en weet ze steeds een veilige omgeving te creëren, waarin de deelnemers zichzelf durven uiten. En wat ik verder graag vermeld, is dat de prijs-kwaliteitverhouding goed is.

Enthousiasme

Bij artsen is het nog niet zo lang gewoon om in de opleidingen aandacht te besteden aan communicatie, samenwerking en professionaliteit. Oudere artsen staan er dan ook nogal eens sceptisch tegenover: is dat nu nodig? Die houding verandert echter als ze horen hoe enthousiast de mensen zijn die daadwerkelijk een training hebben gevolgd of coachingstraject hebben doorlopen. Deze kunnen echt nodig zijn om het hoofd te kunnen bieden aan de zware verantwoordelijkheden die hun vak met zich meebrengt, maar ook om de balans werk-privé in evenwicht te houden."

Sinds januari 2013 is Maja Visser verbonden aan de Jeroen Bosch Academie. Marjolein Schouten is haar opdrachtgever.

Marjolein Schouten

Marjolein Schouten, manager Jeroen Bosch Academie, 's Hertogenbosch (JBA): "Ze is op een vriendelijke manier confronterend"

"Maja Visser heeft als huiscoach voor onze AIOS (arts in opleiding tot specialist) al tientallen begeleid. Hiervoor hebben we samen een standaard-coachingstraject ontwikkeld. Ook verzorgt ze trainingen voor verpleegkundig specialisten op het gebied van communicatie, samenwerking en professionaliteit. Zowel over de samenwerking, als over haar coaching en trainingen zijn wij erg tevreden. Dat geldt eveneens voor de mensen die met haar te maken hebben gehad als coach / trainer.

Balans werk-privé

AIOS kunnen zichzelf opgeven voor coaching, maar ook kan hun opleider aangeven dat het verstandig is een traject te volgen, bijvoorbeeld wanneer ze niet helemaal aan de verwachtingen voldoen. Veel trajecten gaan over de balans tussen werk en privé. Sommige AIOS hebben er moeite mee die te vinden en vergen veel van zichzelf. Dankzij de coaching zien ze dan dat ze niet alles in één keer hoeven te leren. Voor de verpleegkundig specialisten verzorgt ze een tweedaagse training effectieve consultvoering en de Dramadriehoek.

Veel kwaliteiten

Kwaliteiten die er bij haar uitspringen zijn haar laagdrempeligheid, scherpte en rake voorbeelden. Ook is ze in staat de juiste vragen te stellen en iemand vriendelijk te confronteren. Zodoende komt de boodschap helder over en ziet de persoon in kwestie wat eraan schort. Verder kent ze de medische wereld van haver tot gort. Ze weet hoe de verhoudingen zijn en wat essentieel is om het medisch vak goed uit te kunnen oefenen. Opvallend is verder dat ze heel snel door heeft wat de opdrachtgever van haar vraagt. Bovendien is er sprake van wederzijds leren, want ieder jaar presenteert ze in het bestuur van de opleidingscommissie haar bevindingen, zodat van hieruit zo nodig ook veranderingen kunnen worden doorgevoerd."

Lisette van Aaken van het Amphia Ziekenhuis heeft een training en coachingstraject bij Maja Visser gevolgd.

Lisette van Aaken

Lisette van Aaken, verpleegkundig specialist Amphia Ziekenhuis, Breda: "Ze weet snel een veilige sfeer te scheppen"

Lisette van Aaken werkt als verpleegkundig specialist Zorgkern Psychiatrie en is praktijkopleider i.o. bij Kenniskern Amphia Academie. Via de inmiddels opgeheven Brabant Medical School volgde ze een coachingstraject van vijf sessies bij Maja Visser en deed ze een eendaagse training over De Dramadriehoek voor verpleegkundig specialisten. Hierin ging het bijvoorbeeld over het houden van de regie bij een consult. "Bij zowel de coaching als training vond ik haar super!

Heel gestructureerd

Ik wilde graag een coach om nog beter te gaan functioneren en had het geluk bij Maja terecht te komen. Ze wist snel een veilige sfeer te scheppen waarin ik helemaal mezelf kon zijn en ik alle ruimte kreeg. Verder is ze heel gestructureerd: er zit een logische opbouw in het coachingstraject, waar ze ook consequent aan vasthoudt. Zij ordent en stelt haar vragen zo, dat je goed kan reflecteren. Dan ontdek je zelf wat eraan schort en wat er moet gebeuren om te veranderen. Daarvoor krijg je voldoende handvatten en handelingsalternatieven aangereikt. De sessies duurden één tot anderhalf uur en daarna maakte ik steeds een verslag met een overzicht van punten waar ik aan wilde werken. Dat maakte het heel concreet en zorgde ervoor dat ik de vertaalslag naar de dagelijkse praktijk goed kon maken.

Goede regie

De training over De Dramadriehoek voor verpleegkundig specialisten was eveneens heel sterk en een goede combinatie van theorie en praktijk. Zij vertelde eerst welke theorie van toepassing was; daarna oefenden wij allerlei gesprekssituaties. Ook hier was sprake van een helder, gestructureerd programma. Wat ik erg goed vond, was dat ze ook in zo'n trainingsgroep met mensen die elkaar vooraf niet of nauwelijks kennen snel een sfeer wist te scheppen waarin ieder open en actief aanwezig was. Iedereen kan zichzelf zijn, doordat ze uitstraalt dat alles goed is. Ze is als het ware normenvrij. Verder is ze duidelijk, betrokken en kun je haar goed 'lezen'."